Gezocht: nieuwe leden

De Participatieraad Putten zoekt 2 nieuwe, enthousiaste leden voor de werkgroepen Jeugd, Wmo en Participatiewet.

Heeft u een luisterend oor? Bent u maatschappelijk betrokken en bereid vrijwillig mee te denken en te adviseren over de regelgeving op het sociaal domein? Kent u het sociaal domein of bent u bereid zich daarin te verdiepen? Dan kijkt de Participatieraad Putten uit naar uw sollicitatie.

Wat is de Participatieraad Putten?

De participatieraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies. De participatieraad adviseert over het sociaal domein (beleid en uitvoering). Dat betekent dat de leden zich bezighouden met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, de Jeugdwet en de mobiliteit die daaraan verbonden is. Daarbij vindt de participatieraad informatie van cliënten van groot belang, want in hun belang wordt er geadviseerd.

2 enthousiaste leden gezocht

De Participatieraad Putten zoekt 2 nieuwe, enthousiaste leden voor de werkgroepen Jeugd, Wmo en Participatiewet.

Solliciteren?

Graag! Stuur uw sollicitatie met CV uiterlijk 15 maart 2019 per e-mail naar participatieraad@putten.nl. U kunt eventueel aangeven naar welke werkgroep uw voorkeur uitgaat. U kunt ook schriftelijk solliciteren. Stuur uw brief naar: Participatieraad Putten, ter attentie van de voorzitter, dhr. C. van Tilborg, Brinkstraat 91, 3881 BP Putten. De gesprekken die volgen op de sollicitaties vinden in de vierde week van maart plaats.

Meer informatie

Wilt u liever eerst meer informatie over de vacature? De voorzitter gaat graag met u in gesprek. U bereikt de heer Van Tilborg via telefoonnummer 06 229 92 511.