De Participatieraad Putten zoekt nieuwe leden

Heeft u een luisterend oor, bent u een maatschappelijk betrokken inwoner van Putten en wilt u vrijwillig meedenken en adviseren over de regelgeving binnen het sociaal domein? Kent u het sociaal domein of bent u bereid zich daarin te verdiepen? Dan kijken wij uit naar uw reactie!

Solliciteren? Graag! Stuur uw sollicitatie met cv uiterlijk 24 januari 2022 per e-mail naar: participatieraad@putten.nl of per post naar: Participatieraad Putten, ter attentie van de voorzitter, dhr. Kees Bor, Brinkstraat 91, 3881 BP Putten.

Wilt u liever eerst aanvullende informatie over de vacature? Onze voorzitter vertelt u graag meer. U kunt hem telefonisch bereiken op 06 81 29 94 23.

De Participatieraad geeft het College van Burgemeester en Wethouders advies, gevraagd en ongevraagd. De raad adviseert over het sociaal domein (beleid en uitvoering). Dat betekent dat wij (de leden van de participatieraad) ons bezighouden met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en de mobiliteit die daaraan verbonden is. Daarbij vinden wij informatie van cliënten van groot belang, want in hun belang adviseren wij. Meer informatie vindt u op onze website: www.participatieraadputten.nl