Samenstelling

Foto van Chris van Tilborg

Chris van Tilborg - voorzitter

“Ik wil bijdragen aan het helpen verbeteren van leefomstandigheden voor mensen om me heen die   niet of moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen”

Foto van Ad Blok

Ad Blok – voorzitter a.i.

“Ik vind het fijn om me in te zetten voor de jeugd van Putten”

Foto van Jaap Plomp

Jaap Plomp - secretaris

“In klare taal de gemeenschap dienen”

Foto van Sybrecht van der Veen

Sybrecht van der Veen - lid

“Daadwerkelijk betrokken te zijn bij de vormgeving van kwalitatief goede zorg en werk voor de kwetsbare mens in onze samenleving”

Foto van Jantine Dekker

Jantine Dekker - lid

“Me inzetten voor het constructief verbinden van het welzijn van de inwoners van Putten en de uitvoering van overheidsbeleid”

Foto van Rian van Pagee

Rian van Pagee - lid

“Een bijdrage leveren aan: Eenvoudig toegankelijke en kwalitatief goede voorzieningen voor ouderen”

Foto van Wilmy van de Beek

Wilmy van de Beek - lid - PR & Communicatie 

“Er ZIJN, voor jong en oud binnen de Puttense gemeenschap”

Edwin van Harten

Edwin van Harten - lid

“Met elkaar werken aan een prettige, sociale gemeente”

Fons Kortrijk

Fons Kortrijk - lid

“Iedereen doet mee”

Linda van Borssum

Linda van Borssum - lid

“Iedereen zijn eigen en meest ideale plek. Zowel in wonen als werk”